Cilj

Udruženje obavlja ciljeve i zadatke koji su od značaja za razvoj civilnog društva i ostalih aktivnosti i koji su od koristi za njegove članove a naročito:

• podsticanje programa u oblasti socijalne zaštite,
• podsticanje društvene brige o deci,
• zaštita interno raseljenih lica, lica sa posebnim potrebama,
• zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava,
• promovisanja obrazovanja, nauke, kulture, sporta, informisanja,
• promoviše zaštitu životne sredine,
• promocija humanitarnih i volonterskih programa,
• organizovanje pomoć starim osobama,
• zdravstvena zaštita
• unapređenje zdravog stila života članova i ostalih,
• organizuje amatersko sportski kulturni i obrazovni program,
• razvoj kulture kod mladih,
• jačanje svesti kod mladih o potrebi kolektivnog delovanja i potrebe razvoja civilnog društva,
• razvoj sistema zaštite životne sredine uz učešće mladih ljudi,
• podsticanje i uključivanje mladih sa invaliditetom u kulturne, obrazovne i sportske manifestacije,
• promocija zdravih životnih stilova i sportske rekreacije,
• neformalno obrazovanje,
• obezbeđuje uslove za bavljenje sportskim aktivnostima za članove Udruženja,

Misija

Osnovna misija i vizija Udruženja“Hendi Veternik“ jeste ostvarivanje ciljeva udruženja, kroz razne programe i uključivanje velikog broja ljudi.

Udruženje osnovano 2013. godine u Novom Sadu.