Vojvođanska Kamperijada 2

Osnovni cilj programa: Organizovanje ( po drugi put) regionalne turističke manifestacije koja će na jednom mestu okupiti organizatore letnjih i zimskih kampova za decu osnovno/srednjoškolskog uzrasta, turističke organizacije sa teritorije APV i turističke agencije koje će predstaviti široku turističku ponudu različitih vrsta kampova za decu u AP Vojvodini obrazovnim ustanovama (osnovne i srednje škole) , Read More

Kurs životnih veština 2

Cilj projekta: Cilj nam je da mladima sa ometetnošću ukažemo na prednosti dostupnosti informacija o životni veštinama koje želimo da im pružimo, a zatim i da da razvijemo mrežu aktera različitih organizacija i institucija da bismo mladima ometenim u razvoju i njihovim porodicama olakšali svakodnevicu i omogućili im da budu aktivni građani, da imaju uspunjeniji Read More

Snađi se i živi samostalno

Program je koncipiran u tri dela i to: a) prvi deo- kurs životnih veština u okviru kojih ćemo sa korisnicima detaljno obraditi teme kao što su : opšte zdravlje-zaštita i prevencija, značaj zaposlenja, zdravi stilovi života, popunjavanje obrazaca, vođenje domaćinstva i nabavka kućnih potrepština, racionalizacija troškova, upoznavanje sa pravnom regulativom i preuzimanje odgovornosti pred zakonom, Read More