Zelena oaza

Projekat finansiran od strane NIS-a. Ime projekta: Zelena oaza Opšti cilj projekta je podizanje kvaliteta života lica sa invaliditetom. Cilj projekta treba da dovede do poboljšanja kvaliteta života- podizanja obrazovnog nivoa mladih sa posebim potrebama, do razvoja svesti o očuvanju prirode, usvajanju ekoloških principa, učenju kroz igru, isticanje timskog rada i poboljšanju socijalnih veština, vizuelizacije, Read More

Kamp životnih veština

Projekat finansiran od strane gradske uprave za dečiju i socijalnu zaštitu Ime projekta: Kamp životnih veština Cilj projekta je omogućavanje ličnog rasta i razvoja lica sa poteškoćama u razvoju u vaninstitucionalnim uslovima. Specifični ciljevi su razvoj posebnih veština dece i omladine sa invaliditetom, rehabilitacija, inkluzija kroz druženje sa drugarima iz lokalne zajednice, rekreacija, promovisanje značaja Read More

Iskoristimo biootpad

Projekat finansiran od strane gradske Uprave za zaštitu životne sredine. Ime projekta: Iskoristimo biootpad Opšti cilj projekta je podsticanje i jačanje svesti osoba sa smetnjama u razvoju o važnosti očuvanja životne sredine u Domu „Veternik“Opšti cilj projekta je podsticanje i jačanje svesti osoba sa smetnjama u razvoju o važnosti očuvanja životne sredine u Domu „Veternik“ Read More

I ja sam dete sa ove planete

Projekat finansiran od strane gradske uprave za zaštitu životne sredine. Ime projekta: I ja sam dete sa ove planete Opšti cilj projekta je podsticanje i jačanje svesti kod dece predškolskog uzrasta, na teritoriji Opštine Novi Sad o značaju zaštite životne sredine, kroz organizovanje predavanja na kojima će se puštati kratkotrajni animirani filmovi.Opšti cilj projekta je Read More

Edukacija-zdravlje-život

Projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, demografiju i socijalnu politiku. Ime projekta: Edukacija-zdravlje-život Cilj projekta je omogućavanje ličnog rasta i razvoja lica sa poteškoćama u razvoju u vaninstitucionalnim uslovima. Podizanje svesti o zdravom načinu života. Specifični ciljevi su razvoj posebnih veština dece i omladine sa invaliditetom, rehabilitacija, inkluzija kroz druženje sa drugarima iz Read More