Projekat podržali: GRAD NOVI SAD, GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU, KANCELARIJA ZA MLADE

Projekat ”ZAJEDNO SMO JAČI” ima za cilj podršku mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima kroz prezentaciju i prikazivanje usluga koje institucije i udruženja koja se bave socijalnom zaštitom nude. Nakon završenog redovnog školovanja, osobe sa smetnjama su prepuštene sebi ( osim ako nisu insitiucionalizovane kao npr. u Domu u Veterniku), njihovi roditelji osim što starhuju šta će sa njima biti kad ih ne bude, uglavnom imaju problem kako da organizuju vreme ljudi koji nisu radno sposobni. Često su i sami skloni depresijama i obuzeti nezadovoljstvom. Naš zadatak je da okupimo sve nosioce usluga sa naše lokalne samouprave i bližim okruzima, damo im mogućnost da predstave to što rade mladima prvenstveno a potom i njihovim roditeljima. Želimo da im pošaljemo poruku da nisu sami, i da niko ne može sam te da samo zajedničkim delovanjem i spregom života.oba sektora (civilnog i javnog) možemo poboljšati kvlaitet.

DOKUMENT – Najava aktivnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *