Program je koncipiran u tri dela i to:

a) prvi deo- kurs životnih veština u okviru kojih ćemo sa korisnicima detaljno obraditi teme kao što su : opšte zdravlje-zaštita i prevencija, značaj zaposlenja, zdravi stilovi života, popunjavanje obrazaca, vođenje domaćinstva i nabavka kućnih potrepština, racionalizacija troškova, upoznavanje sa pravnom regulativom i preuzimanje odgovornosti pred zakonom, veština življenja…. Organizovani odlasci u poštu, banku, pijacu,prodavnicu, ponašanje u redu, kod lekara, upotreba prevoznih sredstava u gradu, odlazak u pozorište, bioskop, muzej,biblioteku….

b) drugi deo – eukacija i osnaživanje u pogledu radnog angažovanja. Učestvuju roditelji, staratelji i sami korisnici

c) treći deo- provera životnih veština – radionice sa roditeljima

U okviru predloženog projekta, ciljna grupa su mladi ometeni u razvoju koji su žive u Domu u Veterniku . Cilj koji želimo da postignemo ovim projektom je da i oni dostignu stepen samostalnosti kao štićenici koji žive po programu stanovanje uz podršku tj. da ih što pre osposobimo i pružimo im adekvatnu edukaciju koja će ih podstaći na samosalan život. Upravo na ovim segmentima je baziran projekat. Novina koju uvodimo ove godine je partnerstvo sa društveno odgovornim firmama koje bi angažovale korisnike projekta i olakšale sistemu socijlane zaštite funkcionicanje.

 

Aktivnost i saradnja sa Domom u Veternku

 

 

Poseta gradu

 

 

Sastanak projektnog tima u okviru ovog projekta