Osnovni cilj projekta je realizacija programa za roditelje osoba sa invalidetom, svojevrsni „predah“ od svakodnevnih obaveze, edukacija za prenebregavanje kriznih momenata.
Specifični ciljevi su: poboljšanje kvaliteta žeivota štićenika, olakšavanje životnih okolnosti roditelja osoba sa invaliditetom, podrška porodicama sa detetom sa autizmom, i ostalnim psihološkim i fizičkim poremećajima u cilju očuvanjnja mentalne zrelosti.

Potpora porodici je automatski poboljšanje okolnosti čitavog društva,jer samo zajednički mogu da se postignu najbolji rezultati.

Specifični cilj je iskazan i kroz snimanje kratkih filmova čiji zadatak je da stvore lepa sećanja kod štićenika i rade na trajnim rezultatima jer „život se meri lepim trenutcima kroz koje prolazimo“.