Projekat finansiran od strane gradske uprave za dečiju i socijalnu zaštitu.

Ime projekta: Ispeci pa reci 2016

Pružanjem socijalno-edukativnih usluga i edukacijom roditelja i vaspitača o prevenciji, dijagnostici i kurativi, tj. lečenju postojećih govorno-jezičkih odstupanja kod dece ima za cilj prevenciju govorno-jezičkih poremećaja kod dece predškolskog uzrasta.
Imajući u vidu da je broj logopeda u odnosu na broj stanovnika Grada Novog Sada disproporcijalan, kao i da su pregledi ovakvog tipa u privatnoj praksi izuzetno skupi projekat „Ispeci pa reci“ će učiniti dostupnim ovu specifičnu vrsteu usluge široj populaciji potpuno besplatno. Romska deca, suočena sa problemima u školi dobijaju mogućnost ranije integracije u sistem.

Galerija slika


Created with flickr slideshow.