Projekat finansiran od strane gradske Uprave za zaštitu životne sredine.

Ime projekta: Iskoristimo biootpad

Opšti cilj projekta je podsticanje i jačanje svesti osoba sa smetnjama u razvoju o važnosti očuvanja životne sredine u Domu „Veternik“Opšti cilj projekta je podsticanje i jačanje svesti osoba sa smetnjama u razvoju o važnosti očuvanja životne sredine u Domu „Veternik“

Specifični ciljevi:

• Edukacija osoba sa smetnjama u razvoju u Domu „Veternik“ , o važnosti pravilnog upravljanja otpadom
• Razvijanje svesti kod osoba sa smetnjama u razvoju, o očuvanju životne sredine kroz njihovo angažovanje u razvrstavanju biootpada tokom akcije uređenja dvorišta, kao iangažovanjem u razvrstavanju kuhinjskog otpada