Projekat finansiran od strane NIS kompanije.

Naziv projekta ”Mini bioskop”